วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน วัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางวัด
วัดโพธิ์แมนคุณาราม | Bhoman Khunaram Temple
More...

วัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวมึ้งป่ออึงยี่) (จีน: 普門報恩寺) เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรายาน ของวัชรยาน ทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางการเผยแผ่

More...

พระพุทธศาสนาเริ่มแผ่เข้าสู่ประเทศจีน ตอนปลายราชวงศ์จิว  แต่เป็นเพียงกระเซ็นกระสายเล็กน้อย  มาถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 7 พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ฮั่น  ได้ส่งราชทูตไปสืบพระศาสนา ณ ประเทศอินเดีย และได้นิมนต์พระภิกษุชาวอินเดีย 2 รูปคือ  พระกาศยปมาตังคะ (เกียเฮียะม่อเท้ง) และ พระธรรมรักษ์ (เต็กฮวบลั้ง) มายังนครลกเอี๋ยงด้วย  พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ได้สร้างอารามขึ้น ณ นครลกเกี๋ยงนั้น  พระราชทานนามว่า วัดแปะเบ้ยี่ หรือ วัดม้าขาว หรือ วัดจตุราทิศาราม  นับเป็นปฐมสังฆารามของจีน

More...

 

นับจากราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา  ชนชาติไทยและจีน  ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าจนถึง พุทธศตวรรษที่  18 อาณาจักรสุโขทัยได้ก่อตั้งขึ้น ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เพิ่มพูนขึ้น  ชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง และฮกเกี้ยน ได้ทยอยมาทำมาหากินในไทย แม้จนกษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ไปนำเทคนิคการทำกระเบื้องเคลือบ (สังคโลก)  มาสู่ประเทศไทย

 

          ถึงสมัยอยุธยา ชาวจีนในไทยมีมากขึ้น  จนเป็นย่านชาวจีนขึ้น และมีชาวจีนเข้ารับราชการในราชสำนักไทย

 

More...

 

มหายาน  มาจากธาตุศัพท์ มหา + ยาน แปลว่า พาหนะที่ใหญ่ เป็นคำเรียกที่อาศัยการเปรียบเทียบ จากคำว่า หินยานซึ่งมาจากศัพท์ว่า หีน + ยาน  ซึ่งมหายานแปลว่า  พาหนะที่เล็ก ๆมหายานยังมีความหมายว่า ยานที่สูงสุดและตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน คำว่ามหายาน ไม่เพียงแต่เป็นยานใหญ่ ยานที่สูงสุดเท่านั้น ยังเป็นยานที่รับคนได้ทุกประเภท ทุกอาชีพ ทุกวัย และรวมทั้งสัตว์โลกทุกรูปนามด้วย  และยานนี้ยังหมายถึงยานที่จะไปถึงพุทธภูมิ แล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้

มหายาน  จึงหมายถึงการขนสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากกว่าสาวกยาน ในมหาปรัชญาปารมิตาศาสตร์ คุรุนาคารชุน

 

More...

 

พัดประจำตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  สมณศักดิ์ที่  พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  พุทธบริษัทจีนพิเนต  วิเทศธรรมประสาท   นวกิจพิลาสประยุกต์  ทำนุกจีนประชาวิสิฐ  พัดประจำตำแหน่งเป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์งาล้วน  กระจังขอบนอกฉลุลายใบเทศ      ขอบในแกะเป็นลายธรรมจักร โดยรอบสามชั้น  ใจกลางคาบตับแกะเป็นลายหน้าราหูใหญ่ สานเส้นทอง   ขอบทอง  ยอดแกะเป็นบัวซ้อนสามชั้น  สันและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม  ด้ามงาทั้งแท่ง

พัดประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพิเศษ เป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์  กระจังใบใหญ่ 5 กลีบ

 

More...

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

More...

พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเอง   ตนเป็นที่พึ่งของตน     อย่าอ้อนวอนขอพรพระ     ในชีวิตประจำวันเราควรทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นธรรมะให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป เราเป็นชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสสอน       ละชั่ว ทำดี   นั่นคือคำสอนที่ชัดเจน ต้องการให้ชาวพุทธเราปฏิบัติตามทุกๆคน หากมีความวิริยะอุตสาหะ  บำเพ็ญปฏิบัติตามพระพุทธองค์ก็จะหาพบธรรมะได้ง่าย  บูชาพระอย่าขอพรพระพุทธองค์สอนให้กระทำ  ไม่ให้อ้อนวอนขอพรอย่างเดียว

ชาวพุทธเราสมควรจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมให้ถูกต้อง สิ่งดีงามก็จะเกิดมาให้เราได้รับผลนั่นเอง ผลบุญไม่ใช่มาจากการขอ ขอแล้วไม่มีการกระทำที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็กลับมาหาเรานั่นเอง   เรานับถือพุทธต้องปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ทรงเดินไปแล้ว พ้นทุกข์แล้ว

       พระพุทธเจ้าไม่มีความหลงเก็บไว้ในจิต  ถ้าจิตเกิดหลงแล้วก็เหมือนคนหลงทาง
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved. สินเชื่อเงินด่วน, เงินด่วน, พรอมิส, กู้เงินด่วน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กู้เงิน
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา