วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน ประวัติและผลงานหลวงพ่อ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


ประวัติและผลงานหลวงพ่อ

ประวัติสังเขป

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท
นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ (เย็นเต็ก)
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม 
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 
 
御封泰國華宗大尊長華宗僧務委員會主席
泰京敕賜普門報恩寺住持清萊府美莊縣萬佛山
萬佛慈恩寺開山住持仁得上師
--------------------------
 
 
นามเดิม     วีระ                                      นามสกุล    โพธิชาญประเสริฐ
ชาติภูมิ       เกิดในตระกูลแซ่ตั้ง            มณฑล         กวางตุ้ง      อ.เก๊กเอี๊ย
บิดา            นายเกี๋ยด   แซ่ตั้ง                มารดา           นางตวน      แซ่ตั้ง
เชื้อชาติ       จีน                                     สัญชาติ         ไทย
เกิด              พ.. ๒๔๗๙                      จังหวัด          กาญจนบุรี
อายุ             ๗๒ ปี                                 พรรษา           ๕๑
บรรพชา - อุปสมบท             วันที่พฤษภาคม..๒๕๐๐ วัดโพธิ์เย็น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์                         พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)        อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่
สำนัก                                       วัดโพธิ์แมนคุณาราม    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อุปนิสัย                                  โอบอ้อมอารีย์แก่บุคคลทั่วไป ใจคอเยือกเย็นสงบเสงี่ยมเคร่งครัดระเบียบวินัยสุภาพอ่อนโยน    รู้หลักเจรจาคบหาสมาคมเป็นที่เคารพนับถือของชนทุกชั้นมีมานะอุตสาหะดีขยันต่อการศึกษาและการงานเอาใจใส่ค้นคว้าพระไตรปิฎกรอบรู้อรรถธรรมมหายานกตัญญูกตเวทีต่อพระอุปัชฌาย์ เชื่อฟังคำสั่งสอนโอวาทของผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนบรรพชิตและพุทธบริษัทให้เจริญตามอริยสัจจธรรมเมื่อ พ..๒๕๐๓ ย้ายจากสำนักสงฆ์หลับฟ้ามาช่วยกิจกรรมการก่อสร้างวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 
ตำแหน่งบริหารการปกครอง
..๒๕๑๑        - เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
..๒๕๑๒        - เป็นพระอุปัชฌาย์
..๒๕๑๓        - เป็นผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
..๒๕๑๖         - เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
..๒๕๒๑        - เป็นรองประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายและเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
..๒๕๒๕       - เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
..๒๕๒๙         - ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
                             - ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
..๒๕๓๐         - เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
                              - เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
                              - เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
..๒๕๔๐         - เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
 
สมณศักดิ์
 
..๒๕๑๑            - เป็นหลวงจีนวินัยธรคณานุกรมอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ (โพธิ์แจ้งมหาเถร)
..๒๕๑๓            - ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นหลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต
..๒๕๒๕           - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการไพศาลสมณกิจ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้รูปคือ หลวงจีนปลัดหลวงจีนสมุห์, หลวงจีนใบฎีกา
..๒๕๓๐            - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรพุทธบริษัทจีนเนตา มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้รูปคือ หลวงจีนปลัด  ,  หลวงจีนวินัยธร  , หลวงจีนสังฆรักษ์, หลวงจีนสมุห์,  หลวงจีนใบฎีกา   
..๒๕๓๕           - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  พุทธบริษัทจีนวิเนตาสาธุชนธรรมประสิทธิ์บรมนริศรานุวัตร                 มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้รูปคือ หลวงจีนปลัด, หลวงจีนวินัยธร, หลวงจีนธรรมธร,   หลวงจีนสมุห์, หลวงจีนใบฎีกา  
..๒๕๓๙            - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  พุทธบริษัทจีนพิเนต  วิเทศธรรมประสิทธิ์บรมนริศรานุวัตร มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้รูปคือหลวงจีนปลัด, หลวงจีนวินัยธร, หลวงจีนธรรมธรหลวงจีนสังฆรักษ์, หลวงจีนสมุห์หลวงจีนใบฎีกา
..๒๕๔๒           ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  พุทธบริษัทจีนพิเนต  วิเทศธรรมประสาทนวกิจพิลาสประยุกต์ทำนุกจีนประชาวิสิฐ    มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้รูปคือ หลวงจีนปลัดธรรมสมาธิวัตร, หลวงจีนวินัยธร, หลวงจีนธรรมธร, หลวงจีนสังฆรักษ์, หลวงจีนสมุห์ หลวงจีนใบฎีกา
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ แด่พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม  เป็นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒   อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

皇上陛下駕幸大皇宮玉佛寺 御賜爵扇晉封泰國華宗大尊長 普門報思寺住持仁得上師拍康那莊真達摩三昧智越 佛陀波黎薩真昆能 威貼達摩巴薩 那哇吉披力巴育 譚努真巴差威實

曆二五四二年+二月五日

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานตราตั้ง พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ (เย็นเต็ก)

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2530 

泰僧皇大上座於越叻差型匹御賜晉封 普門報恩寺住持仁得師陞任化宗大尊長

曆二五三O年三月旺

 

สรุปผลงานด้านการปกครอง
 
..๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
 
.       ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายดูแลการปกครองพระสังฆาธิการในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้น
.      นำพระสังฆาธิการจีนนิกายเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาธันวาคมวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจำทุกปี
.      จัดงานอุปสมบทและปฏิบัติธรรม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเทศกาลกินเจ ตรุษจีนและวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี
.      นำพระสังฆาธิการในสังกัดถวายสักการะพระมหาเถรานุเถระฝ่ายคณะสงฆ์ไทย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี
.      ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาอนุญาตให้พระสงฆ์ฝ่ายมหายานจากต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งสำนักเผยแพร่คำสอนในประเทศไทย
 
เกียรติคุณ
 
.. ๒๕๓๗        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ..)
.. ๒๕๔๖          ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร      ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ 
๘ เม.ย. ๒๕๕๑       มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสภามหาวิทยาลัย มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา
 
 
ผลงานด้านสาธารณกุศลสงเคราะห์
 
ปี..๒๕๓๑
 
.วันที่..๒๕๓๑          บริจาคสมุดดินสอและเครื่องเขียนให้นักเรียน..เบญจวรรณศึกษาเป็นเงิน,๐๐๐บาท
.วันที่๒๕..๒๕๓๑     บริจาคปัจจัยให้สถานสงเคราะห์คนชรา.นนทบุรี เป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่..๒๕๓๑        บริจาคปัจจัย การกุศลให้วัดราชบพิธเป็นเงิน,๐๐๐บาท
.วันที่๑๕..๒๕๓๑     บริจาคปัจจัยให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เป็นเงิน๖๕,๐๐๐บาท
 
ปี..๒๕๓๒
 
.วันที่มิ..๒๕๓๒        บริจาคปัจจัยให้สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรมเป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่๒๓..๒๕๓๒            บริจาคปัจจัยเลี้ยงพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์เป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่๒๙..๒๕๓๒              บริจาคปัจจัยเลี้ยงอาหารเด็กวัดสระแก้ว.อ่างทองเป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่๒๔..๒๕๓๒       บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้เป็นเงิน๓๐,๐๐๐บาท
 
ปี..๒๕๓๓
 
.วันที่๑๓..๒๕๓๓          บริจาคปัจจัยช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน..เบญจวรรณศึกษาเป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่๒๗..๒๕๓๓        บริจาคปัจจัยสร้างวัดพระหยกรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน๑๐,๐๐๐บาท
.วันที่๒๘..๒๕๓๓         บริจาคซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดใหม่ในคณะสงฆ์จีนนิกาย.แม่จัน.เชียงราย เป็นเงิน๕๐๐,๐๐๐บาท
 
ปี.. ๒๕๓๔
 
. บริจาคปัจจัยให้มูลนิธิกวนอิมธรรมทานเชียงใหม่เป็นเงิน,๐๐๐บาท
.บริจาคให้เพื่อการบูรณะวัดสต๊ากน่ารัฐลาดัคห์ประเทศอินเดียเป็นเงิน๘๐,๐๐๐บาท
.บริจาคให้มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์กทม. เป็นเงิน๑๒,๐๐๐บาท
.บริจาคปัจจัย ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กนักเรียนยากจนจำนวน๔๐๐ชุดให้..ถ้ำภูเตย         จ. กาญจนบุรี เป็นเงิน๔๒,๒๑๐บาท
 
ปี..๒๕๓๕
 
.วันที่๑๑..๒๕๓๕       ได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างหอเก็บพระไตรปิฎกสามชั้น มูลค่าการก่อสร้างประมาณ๒๙ล้านบาทโดยการบริจาคของนายปรีชาพิสิษฐเกษม
.วันที่ ๑๑..๒๕๓๕       บริจาคเพื่อการบูรณะวัดจีนต่างในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเงิน๘๐,๐๐๐บาท
 
 
 
 
สรุปผลงานด้านสาธารณูปการ
 
..๒๕๔๐ ปัจจุบัน
.      ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในเนื้อที่กว่า๕๐๐ไร่เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรกว่า๒๐๐รูปทั้งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนไทย-จีนทั้งในและต่างประเทศและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญสิ้นค่าก่อสร้างประมาณ๕๐๐ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพระภิกษุสามเณรเดือนละ๒๐๐,๐๐๐บาทเศษ
.      บูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างอาคารต่างๆภายในวัดโพธิ์แมนคุณารามในรอบปีกว่า๑๐๐ล้านบาท
.      อำนวยการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายมีวัดทิพยวารีวิหารและวัดโพธิทัตตารามเป็นต้นในรอบปีผ่านมากว่า๓๐ล้านบาท
.     บริจาคให้องค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน สบทบในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ขออุปถัมภ์มาเป็นประจำทุกปีในรอบปีมากกว่า,๐๐๐,๐๐๐บาท
    เมื่อวันที่ ๑๗มกราคม ๒๕๔๘ คณะสงฆ์จีนนิกายวัดและสำนักสงฆ์ในสังกัดและมูลนิธิศิษยานุศิษย์ ได้บริจาคเงินจำนวน ,๐๒๔,๘๐๐.-(สองล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมอบผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีวิบัติภัยจังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ธันวาคม ๒๕๔๗  
 
การพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่
 
                ท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายได้จัดระเบียบการปกครองบริหารของพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดท่านมักได้รับอาราธนาไปเผยแผ่และแสดงธรรมเทศนาในสถานที่และตามองค์กรต่างอยู่เสมอ ทั้งในและต่างประเทศ กับทั้งยังได้ทำนุบำรุงพัฒนากิจกรรมด้านศาสนาในคณะสงฆ์จีนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง
 
ผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
 
วันที่๒๘.. - ..๒๕๓๐            ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศสิงคโปร์
วันที่๑๓ - ๑๙..๒๕๓๑                   ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
วันที่๑๙ - ๒๕.. ๒๕๓๑                ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
วันที่๒๘มี..-๑๐เม..๒๕๓๒          ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
วันที่-๑๑.. ๒๕๓๓                     ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศแคนาดา
วันที่๒๘..-๑๐มิ..๒๕๓๓           ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสหรัฐอเมริกา
วันที่๒๕-๒๘มิ..๒๕๓๓                  ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศมาเลเซีย
วันที่๒๗..-..๒๕๓๓             ได้รับอาราธนาจากบุ้งชูกั้งตึ้ง.เกาสุงประเทศจีนไต้หวันไปเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรหมู่จำนวน๓๐๑รูป
วันที่๒๑..-..๒๕๓๔              ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศออสเตรเลีย
วันที่๒๓มี..-เม..๒๕๓๔            ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศฝรั่งเศส
วันที่๒๔-๒๗เม..๒๕๓๔                 ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศมาเลเซีย
วันที่๒๗..-มี..๒๕๓๕             ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์เกียซัว มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศเกาหลีใต้ไปร่วมประกอบพิธีสมาทานโพธิสัตว์ศีล
วันที่๑๖-๓๑มี..๒๕๓๕                    ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสหรัฐอเมริกา
วันที่-๑๑..๒๕๖๓๕                    ได้รับอาราธนาจากนายปรีชาพิสิษฐเกษมประธานทอดกฐินสามัคคีไปเผยแผ่พิธีกรรมการทอดกฐินวัดไคง้วนแต้จิ๋ว ไปเยี่ยมวัดลักย้งวัดกวงเห่าเมืองกวางเจาและไปสักการะสรีระพระสังฆปริณายก    องค์ที่ (เว่ยหล่าง) วัดน่ำฮั้วเฉ่าโคยมณฑลกว้างตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่-๑๗..๒๕๓๕                      ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศอินโดนีเซีย
วันที่๑๗-๑๘..๒๕๓๕                   ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศสิงคโปร์
วันที่๑๙-๒๒..๒๕๓๕                   ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศมาเลเซีย
วันที่๒๐-๒๙..๒๕๓๕                   ได้รับอาราธนาเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศจีนไต้หวัน
วันที่๑๑-๑๕มี..๒๕๓๖                     ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์เกียซัวมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาประเทศเกาหลีใต้ไปร่วมประกอบพิธีสมาทานโพธิสัตว์ศีลและสักการะปูชนียสถานที่สำคัญในประเทศนั้นด้วย
วันที่๒๐มิ..-..๒๕๓๖                     ร่วมในคณะตามเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นทางการตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีน เยี่ยมเมืองต่างๆกรุงปักกิ่ง, ชีอาน, คุณหมิงและสิบสองปันนา
 วันที่๒๒-๒๙..๒๕๓๖                 ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์หุยตั่งและคณะศิษย์วัดกิดเซี้ยงกรุงไทเปประเทศจีนไต้หวันไปร่วมงานฉลองสมโภชศาลานุสรณ์พระอาจารย์
วันที่๒๙..-๑๐..๒๕๓๖            ได้รับอาราธนาจาก สมาคมแต้จิ๋ว  (ลอสแองเจลิส) และพุทธสมาคมไต่กักไน่เสีย (ซานฟรานซิสโก) สหรัฐอเมริกาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทศนาธรรมและเยี่ยมเยียนพุทธสมาคมสมาคมจีนและมูลนิธิต่าง
วันที่๑๑-๑๗มิ..๒๕๓๗                    ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์หุยตั่งและคณะศิษย์ วัดกิดเซี้ยง กรุงไทเปประเทศจีนไต้หวันไปร่วมงานปฏิบัติธรรม
วันที่๒๕-๒๘มิ..๒๕๓๗                  ได้รับอาราธนาจากพระมหาซือวังประธานพุทธสมาคม (ฮุกก่าจูจิกตง) ประเทศสิงคโปร์ไปร่วมงานฉลองสมโภชครบปีการก่อตั้งพุทธสมาคมฯและไปเทศนาธรรมพุทธสถาน  ๑ไน้ตี้เกาะยี่  ควงจี่ตึ้ง
วันที่๒๘-๒๙..๒๕๓๗                  ได้รับอาราธนาจากกรมการศาสนาและกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะเดินทางไปในการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ข้อนิ้วพระหัตถ์) วัดกว่างจี้กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอัญเชิญมาประดิษฐานวิหารพุทธมณฑล.นครปฐมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเป็นระยะเวลา๘๕วัน
วันที่๑๒-๒๐..๒๕๓๗                   ได้รับอาราธนาจาก พระอาจารย์เสี่ยเจ๋งเจ้าสำนักสงฆ์กวนอิมอำเภอไทตังประเทศจีนไต้หวันไปประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วันที่๑๙-๒๐..๒๕๓๘                   ได้รับอาราธนาจากกรมการศาสนาและกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะเดินทางไปในการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ข้อนิ้วพระหัตถ์)         ณวิหารพุทธมณฑล    จ.นครปฐมกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน)
วันที่-๑๐มิ..๒๕๓๘                       ได้รับอาราธนาจากพระอาจารย์หุยตังพุทธสถานศาลานุสรณ์พระอาจารย์เฮี้ยงตุ๋น.ไทจงประเทศจีนไต้หวันไปร่วมงานปฏิบัติธรรมและเทศนาธรรมวัดกวงฮุ้ง.เกาสุงประเทศจีนไต้หวัน
วันที่๒๘..-..๒๕๓๘             ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีงานด้านการพระพุทธศาสนามหายานระหว่างจีน-ไทยและทัศนศึกษาเยือนกรุงปักกิ่ง-นานกิง-บ่อเชียะ-หังโจว-เซี่ยงไฮ้
วันที่๑๓-๑๗..๒๕๓๙                    ได้รับอาราธนาจากสมาคมป้อฮกกี่เนี่ยมก๊วงประเทศฮ่องกงเดินทางไปประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเยี่ยมวัดป้อไน้และวัดกวนอิม
วันที่๑๔-๒๐กันยายน๒๕๔๕         ได้รับอาราธนาจากนายคูลิบฮงเพื่อเดินทางไปประกอบศาสนพิธียังเทศบาลนครซัวเถาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่๑๕-๒๐ธันวาคม๒๕๔๕          ได้รับอาราธนาโยมอุปฐากคือโยมตั้งฮกลิ้มและญาติพี่น้อง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ชาวสิงคโปร์เดินทางไปประกอบพิธีมงคลและเทศนาธรรมรวมเวลาวัน
วันที่๑๑-๒๑พฤศจิกายน๒๕๔๖            ได้รับอาราธนาพร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ได้รับการต้อนรับจากพุทธศาสนิกชนอย่างอบอุ่น ทั้งผู้เข้าฟังพระธรรมเทศนาในที่ต่างๆและผู้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีมนตราภิเษกได้รับความสำเร็จในการเดินทางเป็นอย่างดี
วันที่๑๘-๒๕มกราคม๒๕๔๘          ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ    ณประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ระหว่างนั้น มีพุทธศาสนิกชนให้ต้อนรับอย่างอบอุ่นได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
วันที่ ๑๒-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙         ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ     พุทธสมาคม กวงจือถัง ประเทศสิงคโปร์
วันที่  ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๐         เดินทางไปเยือนพุทธสมาคมจีน วัดกวง จี้ ซื่อให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐจีน และได้ไปนมัสการพระเขี้ยวแก้ว วัดหลิง กวาง ซื่อ
วันที่ ๑๖-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐                   ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมงานฉลองวัดวัดเจิน หยู ซื่อ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ได้ไปเยือนวัดต่างๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้อีก ๖ แห่ง
วันที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๕๑               เดินทางไปเยือน วัดและพุทธสมาคมต่าง ๆ   ณกรุงไทเป ประเทศจีนไต้หวัน
 
 
ผลงานด้านการพัฒนาวัด
 
ปี..๒๕๐๓        ได้ติดตามพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณารามพระอุปัชฌาย์มาช่วยดำเนินการก่อสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนสำเร็จลุล่วงในปี..๒๕๑๓
ปี..๒๕๒๒      พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์กำแพงรอบวัดสิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินล้านบาทเศษ
ปี..๒๕๒๖       พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดใหม่ทั้งหมดสิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินล้านบาทเศษ การดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นลงใน
ปี..๒๕๓๒       พระคณาจารย์จีนธรรมมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสได้เป็นผู้นำพุทธบริษัทจีนนิกายจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง     วัดจีนนิกายแห่งใหม่   บ้านป่าไร่.ท่าข้าวเปลือก  อ.แม่จัน       จ.เชียงรายโดยตั้งชื่อวัดใหม่ว่าวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม” มีเนื้อที่สร้างวัดประมาณ๕๐๐ไร่เศษใช้งบประมาณในการซื้อที่ดินประมาณ๑๐ล้านบาทเศษ
ปี..๒๕๓๕       เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง หอพระไตรปิฎกฝ่ายมหายาน ของวัดโพธิ์แมนคุณารามโดย นายปรีชาพิสิษฐเกษมคหบดีผู้ใจบุญได้บริจาคเงินจำนวน  ๒๙ล้านบาทกับอัญเชิญพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน,๒๔๐ผูกมาประดิษฐานไว้บนหอพระไตรปิฎกชั้น
ปี..๒๕๓๖        พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสเป็นประธานนำพุทธบริษัทไทย-จีนวางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ณ บ้านป่าไร่  ต.ท่าข้าวเปลือก    อ.แม่จัน   .เชียงราย ซึ่งศาลาหลังนี้ใช้ทุนทรัพย์การก่อสร้างประมาณ  ๒๐ ล้านบาท
ปี..๒๕๓๗       พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสเป็นประธานนำพุทธบริษัทไทย-จีนวางศิลาฤกษ์ศาลากตัญญูอนุสรณ์โพธิ์แจ้งมหาเถระวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามบ้านป่าไร่.ท่าข้าวเปลือก.แม่จัน.เชียงราย ซึ่งศาลาหลังนี้ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ๒๐ล้านบาท
ปี..๒๕๔๕      ดำเนินการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์โพธิ์แจ้งมหาเถระ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)   อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม   บริเวณวัดโพธิ์แมนคุณาราม เขตยานนาวากรุงเทพฯเป็นอาคารเอนกประสงค์   ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ หอประชุม นอกจากนี้ยังมีที่บรรจุอัฐิและป้ายสถิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนสิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน๖๐ล้านบาท
ปี..๒๕๔๖       ได้ดำเนินการสร้างองค์พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง๑๕เมตรสูง๑๙เมตรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจำนวนเงินประมาณ๖๐ล้านบาทและสร้างฐานประดิษฐานองค์พระ และภายในใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนสิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน๔๐ล้านบาท  วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปี..๒๕๕๐        เป็นประธานนำพุทธบริษัทไทย-จีนวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างวัดใหม่ของคณะสงฆ์จีนนิกาย บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
 
สรุปผลงานด้านการเผยแพร่
 
..๒๕๔๐ ปัจจุบัน
.       จัดให้มีการเทศนาและบรรยายธรรมเป็นประจำในเทศกาลวันสำคัญของพุทธศาสนามหายานและเนื่องในเทศกาลของจีนทุกปี
.      ได้รับอาราธนาให้ไปบรรยายและอภิปรายในสถาบันการศึกษาต่างและหน่วยงานของกรมการศาสนาเป็นประจำ
.     ได้รับอาราธนาจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาฝ่ายประชาสัมพันธ์แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเป็นประจำแทบทุกปี
.     ได้รับอาราธนาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศอื่นปีละประมาณ-ครั้ง
.     ดำเนินการจัดทำหนังสือพจนานุกรมพระพุทธศาสนามหายานจีน-อังกฤษ-ไทย  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ๕๐พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวันที่เมษายน..๒๕๔๘ ปัจจุบันยกร่างต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการจัดพิมพ์ประมาณการค่าใช้จ่าย๒๐ล้านบาทเศษ
.      ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือสัทธรรมปุณฑรีกสูตร” พระสูตรมหายานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี ดำเนินการถ่ายถอดเป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย และได้จัดพิมพ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่สิงหาคม..๒๕๔๗สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณล้านบาท
 
 
สรุปผลงานด้านการศึกษา
 
..๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
.       อำนวยการศึกษาให้วัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักมหายานตลอดจนให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบไล้นักธรรมตรี-โท-เอกทั่วประเทศโดยเฉพาะใน..๒๕๔๕เป็นต้นไปได้ขอเปิดสนามสอบธรรมโดยตรงที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพระภิกษุสามเณรศึกษาอยู่๒๐๐รูปเศษ
.      อำนวยการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญแห่ง  ได้แก่ วัดมังกรกมลาวาสกรุงเทพฯ มีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรียนประมาณ๒๕๐รูป วัดโพธิทัตตารามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรียนประมาณ๑๕๐รูปและวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย มีพระภิกษุสามเณรเล่าเรียนประมาณ๒๐๐รูป
             

ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก เดินทางไปปาฐกถาธรรม ณ ประเทศไต้หวัน

上師在中國台灣省台中縣蘋陀山賢頓紀講堂華語弘法

 

 

ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก เดินทางไปปาฐกถาธรรม ณ วัดกวนอิม ซานฟรานซิสโก้ สหรัฐอเมริกา

上師在美國三藩巿觀音寺為四眾華語開示佛法

 

 

ท่านรองพุทธสมาคมใหญ่ปักกิ่งมาเยือนวัดโพธิ์แมนคุณาราม เมื่อ พ..2536

 

中國佛教協會副會長、明暘長老訪問泰京普門報恩寺、由該寺住持泰國華宗大尊長仁得上師親切接待、      贈禮品時影

 

 

รับอาราธนาไปร่วมประกอบพิธีสมาทานโพธิสัตว์ศีล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

上師在韓國(南韓)傳授國際菩薩戒大會上致詞時影

 

 

เทศนาธรรม ณ เมืองฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

上師在中華人民共和國香港區語弘法

 

 

ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก เดินทางไปปาฐกถาธรรม ศูนย์วัฒนธรรม เหมียว ลี่  ประเทศจีนไต้หวัน

 

上師在中國台灣省苗栗縣文化中心大會堂華語諠演弘法

 

 

เยือนสมาคมชาวจีนแต้จิ๋ว เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 18 มี.. 2535

 

上師在美國羅省潮州會館主持潮語演講弘法

 

 

เทศนาธรรม วัดกวงฮุ้ง ซือ . เกาสุง ประเทศจีนไต้หวัน วันที่ 7 มิ.. 2538

 

上師在中國台灣省高雄縣光雲寺大殿華語弘法

(一九九五年六月七日)

 

 

เทศนาธรรม พุทธสมาคม ต้า เจีย เหลียง  ซือ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 10   ..   2536

 

上師在美國三藩巿大覺蓮社華語講演弘法

一九九三年十月十日)

 

 

เทศนาธรรม พุทธสถาน  ควง จี่ ตึ้ง ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 2 .. 2533

 

上師在星加坡寬濟佛堂佛教社潮語弘法

(一九九年七月二日)

 

 

เทศนาธรรม ศูนย์ฝึกเรียนโพธิญาณ เซ็น โย เซ่ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา วันที่ 9 .. 2536

 

上師在美國北加州聖荷西市菩提學會華語講演弘法

(一九九三年十月九日)

 

 

เทศนาธรรมเป็นภาษากว้างตุ้งที่พุทธสมาคม จง หัว ฝ่อ เช ฮุย เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 

上師在澳洲雪梨中華佛學會明月居士林粵語弘法

 

 

เทศนาธรรม หอประชุมวัฒนธรรม .ไถ่จง ประเทศจีนไต้หวัน  วันที่ 25 .. 2536

 

上師在中國台灣省台中巿文英堂華語講演弘法

(一九九三年七月廿五日)

 

 

รับอาราธนาจากสมาคมแต้จิ๋ว มลรัฐลอสแองเจลิส ไปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

 

美國羅省華埠天后宮落成開光

 

 

เขียนอักษรจีน ตัวพุทธะมอบให้ดร. เซิน เจีย เจิน  ผู้บริหารพุทธสมาคม  เมืองนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา

 

上師在美國紐約虔應沈家禎博士在私邸敬邀供早齋後、親贈手書「佛」字時與博士合影

 

 

 

แสดงธรรม วัด ไค ง้วน ซือ .แต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

謝慧如主席泰佛殿解夏佈施會、前一晚在開元寺大雄寶殿與行盛大慶祝會上、仁得大尊長開示佈施儀軌法要時影

 

 

เทศนาธรรม วัด จิ้ง เจีย ซือ   . ไถ่ตง ประเทศจีนไต้หวัน  วันที่ 28 .. 2533

 

上師在中國台灣省台東巿淨覺寺講堂華語弘法

 

 

รับศิษฐ์ อุบาสก อุบาสิกา ที่สมาคมจีนแต้จิ๋ว  เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

上師在法國巴黎首都潮州會館佛堂為眾

說三皈依弘法熱鬧場面

 

 

 

ภาพถ่ายและผลงานด้านพู่กันจีนแสดงมุทิตาจิต

แด่พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (เย็นเต็ก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาหลักของเว็บ

ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 大乘教理
พัดยศสมณศักดิ์
โอวาทหลวงพ่อCopyright © 2010 All Rights Reserved. ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน, ยืมเงินออนไลน์ด่วน, ยืมเงิน200ด่วน, ยืมเงิน, ยืมเงิน1000ด่วน, สินเชื่อเงินด่วน, ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน, สินเชื่อเงินสด 30 นาที, เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา