วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน โอวาทหลวงพ่อ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


โอวาทหลวงพ่อ

โอวาทธรรมของ

หลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่ ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก
 
พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเอง   ตนเป็นที่พึ่งของตน     อย่าอ้อนวอนขอพรพระ     ในชีวิตประจำวันเราควรทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นธรรมะให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป
เราเป็นชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสสอน       ละชั่ว ทำดี   นั่นคือคำสอนที่ชัดเจน ต้องการให้ชาวพุทธเราปฏิบัติตาม ทุกๆคน
หากมีความวิริยะอุตสาหะ  บำเพ็ญปฏิบัติตามพระพุทธองค์ก็จะหาพบธรรมะได้ง่าย 
บูชาพระอย่าขอพรพระพุทธองค์สอนให้กระทำ ไม่ให้อ้อนวอนขอพรอย่างเดียว
ชาวพุทธเราสมควรจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมให้ถูกต้อง สิ่งดีงามก็จะเกิดมาให้เราได้รับผลนั่นเอง ผลบุญไม่ใช่มาจากการขอ ขอแล้วไม่มีการกระทำที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็กลับมาหาเรานั่นเอง   เรานับถือพุทธต้องปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ทรงเดินไปแล้ว พ้นทุกข์แล้ว
       พระพุทธเจ้าไม่มีความหลงเก็บไว้ในจิต  ถ้าจิตเกิดหลงแล้วก็เหมือนคนหลงทาง
       พระพุทธเจ้าสอนให้คนตื่น แต่คนเรามักไม่ยอมตื่น กราบไหว้บูชา เพื่อขออย่างเดียว
 
  ที่พึ่ง 4 ที่บุคคลควรยึดถือ
 
1. ให้ถือเอาแต่ความหมาย ไม่ให้ถือตามตัวอักษร
2.ให้พึ่งธรรมอย่าพึ่งบุคคล
3.ให้พึ่งปราชญ์อย่าพึ่งคนที่ไม่รู้ธรรมะ  
4.ให้พึ่งผู้แตกฉานในธรรมะอย่าพึ่งผู้ที่ไม่แตกฉาน.
 
โชคเคราะห์ ไม่มีทางเข้าเอง แต่เราเปิดประตูให้มันเข้ามาหาเราเอง ผลดีชั่วตอบสนองเหมือนเงาตามตัว
 
สำหรับตัวเราเองชาตินี้ได้เกิดมาแล้วถ้าหากไม่รู้จักปฎิบัติธรรม สร้างกุศล ก็จะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
 
สังขารชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วชาตินี้     ทำไมจึงปล่อยให้มันผ่านไปอย่างง่ายๆ    เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้ว มีโอกาสให้บำเพ็ญกุศล มีโอกาสให้ทำความดี   แล้วเราจะไม่ทำหรือ
  
 
พุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
 
ธยาน, ฌาน, ความเพ่ง, การเพ่งจนจิตสงบตั้งมั่นอย่างแน่วแน่
 
 
眾生無邊誓願度
สรรพสัตว์ทั้งหลายอันประมาณมิได้
เราจักโปรดให้หมดสิ้น
 
 
 
 
煩惱無盡誓願斷
กิเลสทั้งหลายที่ไม่สงบระงับ เราจะกำจัดให้หมดสิ้น
 
 
法門無量誓願學
ธรรมทั้งหลายอันไม่มีประมาณ เราจะต้องศึกษาให้
 
 
 
佛道無上誓願成
พุทธมรรคอันประเสริฐ เราจะต้องบรรลุให้จงได้
 
 
  
一切有為法如夢幻泡影
如露亦如電應作如是觀
“ ธรรมทั้งหลาย เป็นดั่งความฝัน
ฟองน้ำ เงาหยาดน้ำค้าง แสงฟ้าแลบ ”
 
心佛眾生 於無差別
จิตของพระพุทธเจ้าและสรรพสัตว์ไม่มีสิ่งใดต่างกัน
 
 
 
迷是眾生 悟即佛
จิตของสรรพสัตว์ย่อมหลง  
จิตของพระพุทธเจ้าย่อมรู้แจ้ง
 
 
 
禍福無門
โชคเคราะห์ ไม่มีทางเข้าเอง แต่เราเปิดประตูให้มันเข้ามาหาเราเอง ผลดีชั่วตอบสนองเหมือนเงาตามตัว
 
 
願斷一切惡願修一切善
ขอตั้งประณิธานตัดอกุศลทั้งหลาย
ขอตั้งประณิธานสร้างกุศลทั้งหลาย
เนื้อหาหลักของเว็บ

ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 大乘教理
พัดยศสมณศักดิ์
ประวัติและผลงานหลวงพ่อCopyright © 2010 All Rights Reserved. ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน, ยืมเงินออนไลน์ด่วน, ยืมเงิน200ด่วน, ยืมเงิน, ยืมเงิน1000ด่วน, สินเชื่อเงินด่วน, ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน, สินเชื่อเงินสด 30 นาที, เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา