วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史

泰國華宗史

ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

 

                นับจากราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา  ชนชาติไทยและจีน  ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าจนถึง พุทธศตวรรษที่  18 อาณาจักรสุโขทัยได้ก่อตั้งขึ้น ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เพิ่มพูนขึ้น  ชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง และฮกเกี้ยน ได้ทยอยมาทำมาหากินในไทย แม้จนกษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ไปนำเทคนิคการทำกระเบื้องเคลือบ (สังคโลก)  มาสู่ประเทศไทย

 

          ถึงสมัยอยุธยา ชาวจีนในไทยมีมากขึ้น  จนเป็นย่านชาวจีนขึ้น และมีชาวจีนเข้ารับราชการในราชสำนักไทย  จนอยุธยาเสียแก่ข้าศึก พระยากำแพงเพชร (ตากสิน)  ผู้มีบิดาเป็นชาวจีนได้นำทหารไทย-จีน ฝ่าวงล้อมข้าศึกและกอบกูเอกราชไทยได้สำเร็จ โดยตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรี

 

          ในระหว่างสมัยทั้งสามที่ผ่านมา  ชาวจีนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า ปะปนกัน  คงมีเพียงศาลเจ้าแบบจีน  ยังไม่มีการสร้างวัดขึ้น ชาวจีนคงอาศัยทำบุญ ในวัดไทยนั่นเอง

 

          สมัยกรุงธนบุรี ประเทศเวียดนามเกิดกบฏ  ชาวเวียดนามอพยพมาไทย จำนวนมาก ชาวจีนและญวน ในครั้งนี้ได้ร่วมกันสร้างวัดให้พระสงฆ์อนัมนิกายจำพรรษาขึ้นหลายแห่ง

 

          สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สถาปนาเมื่อปี 2325 ในรัชกาลที่1  ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชาเศรษฐี และพวกจีน โดยโปรดฯเกล้าให้ย้ายพวกจีนไปอยู่ที่บริเวณ วัดสัมพันธวงศ์ (ปัจจุบันที่เรียกว่าสำเพ็ง)

 

สมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งสองประเทศมีการติดต่อกันทางด้านศิลปกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 โปรดสร้างพระอาราม และยังโปรดศิลปพระราชนิยมแบบจีน

 

          จวบจนสมัยรัชกาลที่ 5  พระอาจารย์สกเห็ง  พระเถระนิกายฌานหรือนิกายเซ็นชาวจีน  ได้เดินทางจาริกมาสู่ประเทศไทย และพำนักจำพรรษา ที่ศาลร้างพระกวนอิม ถนนเยาวราช  สาธุชนชาวจีน เห็นความเคร่งครัดในศีลาจารวัตร อันงดงามจึงได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นอารามฝ่ายจีนนิกายขึ้นเป็นแห่งแรกคือวัดบำเพ็ญจีนพรต  นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุไฮซัน  ชาวมณฑล หูหนาน  จาริกมาพำนัก ในอารามร้าง .บ้านหม้อ  ต่อมาได้บูรณะเป็นวัดทิพยวารีวิหาร (กำโล่วยี่)

 

          เมื่อพระสงฆ์ฝ่ายจีนมีมากขึ้น  พระอาจารย์สกเห็งเห็นควรขยายอารามให้พอเหมาะแก่จำนวนพระสงฆ์  จึงได้สร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)ขึ้น  ปรากฏเป็นอารามฝ่ายจีนนิกายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งนั้น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหาร ปกครอง คณะสงฆ์จีนนิกาย

 

          ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  โปรดเกล้าให้สถาปนา พระอาจารย์สกเห็ง เป็นที่ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ดูแลบริหารปกครองพระสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย  ทั้งตำแหน่งปลัดซ้าย ปลัดขวา เพื่อช่วยบริหารปกครอง  และมีพัดยศพร้อมสมณบริขาร ประกอบด้วยสมณศักดิ์

 

ลำดับเจ้าคณะใหญ่ ฝ่ายจีนนิกายจนถึงปัจจุบัน

 

มีดังนี้

 

รูปที่ 1  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (สกเห็ง)     ปฐมบูรพาจารย์    วัดบำเพ็ญจีนพรต    (ย่งฮกยี่) , วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) , วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ฉะเชิงเทรา, มีศิษย์รูปสำคัญคือ พระอาจารย์กวยหงอ, พระอาจารย์กวยล้ง

 

รูปที่ 2  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร  (กวยหงอ) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสรูปที่ 2มีศิษย์รูปสำคัญ คือ พระอาจารย์ตั๊กฮี้

 

รูปที่ 3  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (โล่วเข่ง) เจ้าอาวาสวัดมังกรกม

ลาวาส  รูปที่3      ต่อมาลาออกและเดินทางกลับประเทศจีน พระภิกษุฟุกยิ้นรักษาการเจ้าอาวาสแทน

ยุคนี้ พระอาจารย์ ตั๊กฮี้ได้สร้างวัดเทพพุทธาราม(เซียนฮุดยี่) .ชลบุรี และบรรพชาศิษย์จำนวนมากรูปสำคัญได้แก่ พระอาจารย์เซี่ยงหงี  พระอาจารย์ เซี่ยงกี , พระอาจารย์เซี่ยงซิว

 

รูปที่ 4  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (ย่งปิง) เจ้าอาวาสวัดมังกรกม

ลาวาส รูปที่ 4

 

รูปที่ 5  พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซี่ยงหงี) เจ้าอาวาสวัดมังกรกม

ลาวาส  รูปที่ 5   ยุคนี้พระอาจารย์เซี่ยงกี ศิษย์ผู้พี่ได้จาริกไปสร้างวัด เชงจุ้ยยี่ (ถ้ำประทุน) , เชงฮงยี่ เขาพระพุทธบาท สระบุรี ,สำนักสงฆ์มี่กัง  กรุงเทพฯ  พระอาจารย์เซี่ยงกี บรรพชากุลบุตร  สืบสายคณะสงฆ์จีนนิกาย  ที่สำคัญ คือ พระอาจารย์ ซุ่นเคี้ยง , พระอาจารย์อิ้วเคียม (ล่งง้วน)

 

รูปที่ 6  พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร   (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) 

บรรพชาในสำนัก พระอาจารย์ อิ้วเคียม วัดเชงจุ้ยยี่  ท่านเป็นผู้พัฒนาคณะสงฆ์ จีนนิกาย สู่ยุคใหม่เป็นปฐมบูรพาจารย์ วัดโพธิ์เย็น กาญจนบุรี , วัดโพธิ์แมนคุณาราม, กรุงเทพฯ, วัดโพธิ์ทัตตาราม ชลบุรีและ  สำนักสงฆ์หลับฟ้ากรุงเทพฯ,  รวมทั้งวางรากฐาน อุปสมบทกรรม  บูรณะปฏิสังขรณ์ พระอารามจีนนิกาย จำนวนมาก  ท่านได้วางรากฐาน ความมั่นคงของคณะสงฆ์จีนนิกายจนเป็นปึกแผ่น

 

รูปที่ 7 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) บรรพชา

อุปสมบทในสำนักพระอาจารย์โพธิ์แจ้งมหาเถระ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสงฆ์จีนนิกาย  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณารามและบุกเบิกสร้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  เพื่อวางรากฐานการศึกษาศาสนาแก่คณะสงฆ์ในภาคเหนือของไทย 

 
เนื้อหาหลักของเว็บ

ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 大乘教理
พัดยศสมณศักดิ์
ประวัติและผลงานหลวงพ่อ
โอวาทหลวงพ่อCopyright © 2010 All Rights Reserved. ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน, ยืมเงินออนไลน์ด่วน, ยืมเงิน200ด่วน, ยืมเงิน, ยืมเงิน1000ด่วน, สินเชื่อเงินด่วน, ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน, สินเชื่อเงินสด 30 นาที, เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา