วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน

 

 พระพุทธศาสนาในประเทศจีน

中國佛教史

           พระพุทธศาสนาเริ่มแผ่เข้าสู่ประเทศจีน ตอนปลายราชวงศ์จิว  แต่เป็นเพียงกระเซ็นกระสายเล็กน้อย  มาถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 7 พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ แห่งราชวงศ์ฮั่น  ได้ส่งราชทูตไปสืบพระศาสนา ณ ประเทศอินเดีย และได้นิมนต์พระภิกษุชาวอินเดีย 2 รูปคือ  พระกาศยปมาตังคะ (เกียเฮียะม่อเท้ง) และ พระธรรมรักษ์ (เต็กฮวบลั้ง) มายังนครลกเอี๋ยงด้วย  พระเจ้าฮั่นเม่งเต้ได้สร้างอารามขึ้น ณ นครลกเกี๋ยงนั้น  พระราชทานนามว่า วัดแปะเบ้ยี่ หรือ วัดม้าขาว หรือ วัดจตุราทิศาราม  นับเป็นปฐมสังฆารามของจีน

              ฝ่ายพระกาศยปมาตังคะ  ได้ลงมือแปลถ่ายทอดพระพุทธวจนะออกเป็นภาษาจีนมีพระสูตร 42 บทพระธรรมรักษ์แปลทศภูมิสังโยชนภินทนสูตรพระพุทธศาสนาในเวลานั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไรนัก ตกกลางพุทธศตวรรษที่ 7 มีภิกษุชาวปาร์เธีย ชื่อ อันสิเกา  จาริกมาแปลคัมภีร์ถึง 90 กว่าฉบับ ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ของฝ่ายสาวกยาน   ครั้นตกยุคสามก๊ก พระธรรมกาล ชาวอินเดียจาริกมาประดิษฐานสีมาวินัยกรรมเป็นปฐม ที่นครลกเอี๋ยง พร้อมทั้งให้อุปสัมปทาแก่กุลบุตรและแปลวินัยปาติโมกข์ขึ้น  เป็นการเปิดศักราชแห่งนิกายวินัย  สงฆ์ชาวแคว้นคังกือ ชื่อ คังเจหวย  ได้จาริกมาแพร่พระพุทธธรรมที่จีนได้ชนะใจซุนกวน เจ้าครองแคว้นหวูสำเร็จ  พระพุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายไปทั่วจีนใต้  ตกถึงสมัยราชวงศ์ไชจิ้น พระพุทธศาสนาแพร่หลายทั่วไปในประชาสังคม  ธรรมทูตจากเตอรกีสถานบ้าง จากอินเดียบ้าง ได้จาริกมาแพร่ธรรมอย่างไม่ขาดสาย  พระพุทธวจนะต่าง ๆ ได้ถูกเร่งรัดให้แปลถ่ายออกมาสู่ภาษาจีนเรื่อย ๆ พระพุทธศาสนาแพร่หลายทั่วไปในประชาชน  ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 9  สมณะจีนชื่อฮุ่ยเอี้ยง ได้ตั้งสำนักสุขาวดีขึ้นที่ภูเขาลูซัว มณฑลกังไส  สมณะฮวนเฮี้ยน เริ่มตระเตรียมการจาริกไปสู่อินเดีย ต้นพุทธศตวรรษที่ 10 นักแปลคัมภีร์ชั้นเยี่ยม ชื่อ กุมารชีพ จาริกมาแปลปกรณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายศูนยตวาทิน  ปรัชญามาธยมิกเริ่มเจริญแพร่หลาย พร้อมกันนั้น ท่านกุมารชีพได้แปลคัมภีร์สัตยสิทธิศาสตร์ของฝ่ายสาวกยาน  ให้กำเนิดนิกายสัตยสิทธิขึ้น  ท่านทั่งม่อชั่น ได้แปลมหาปรินิรวาณสูตร ให้กำเนิดแก่นิกายนิรวาณ  ตกกลางพุทธศตวรรษที่ 10 ท่านคุณภัทร แห่งอินเดียกลาง จาริกมาแปลพระสูตรสำคัญ ๆ เช่น ธรรมทุนทุภิศรีมาลาเทวีสูตร และลังกาวตารสูตร  ต้นพุทธศตวรรษที่ 11 ท่านโพธิรุจิ แห่งอินเดียเหนือ จาริกมาแปลทศภูมิศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ อีก  กับทั้งเป็นผู้ก่อกำเนิดนิกายภูมิศาสตร์  ต่อมาอีกไม่นาน ท่านโพธิธรรมแห่งอินเดียใต้  ก็ได้จาริกมาแพร่นิกายเซ็นหรือธฺยาน  ท่านปรมัตถะแห่งอินเดียตะวันตก จาริกมาแปลคัมภีร์ฝ่ายปรัชญาโยคาจาร และปรัชญาภูตตถตาวาทิน ตั้งนิกายสัมปริครหศาสตร์ขึ้น  ความคิดเรื่องจิตอมตะเริ่มแพร่หลายไปทั่วประเทศ  ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 11 ท่านคณาจารย์ตี้เจี้ย ได้ประกาศปรัชญานิกายเทียนไท้แพร่หลายครอบนิกายนิรวาณ  ครั้นถึงพุทธศตวรรษที่ 12 ท่านติปิฎกธราจารย์เฮี่ยงจัง ผู้ซึ่งเดินทางไปศึกษาพระพุทธธรรม    มหาวิทยาลัยนาลันทา จาริกกลับมา    ได้แปลคัมภีร์นับจำนวนถึง 1,347 ผูก 76 ฉบับ ออกสู่พากย์จีน มีทั้งคัมภีร์ฝ่ายศูนยตวาทินและโยคาจาร อัครสาวกของท่านชื่อกุยกี  ได้ตั้งนิกายโยคาจารหรือนิกายธรรมลักษณ์ขึ้น  ครอบนิกายสัมปริครหะ  ปลายพุทธศตวรรษที่ 12 สมณงี่เจ๋ง (อี้จิง) จาริกกลับจากอินเดีย เผยแผ่การประพฤติวินัยบัญญัติอย่างเคร่งครัด  และวินัยปกรณ์ของนิกายต่าง ๆ มาก  ต้นพุทธศตวรรษที่ 13 ท่านคณาจารย์เฮี่ยงซิ้ง ตั้งนิกายอวตังสกะ ครอบนิกายภูมิศาสตร์  นิกายเซ็นในเวลานั้นได้แตกแยกออกเป็น 2 สายคือ  ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้  ตกกลางพุทธศตวรรษที่ 13  ท่านศุภกรสิงหะ แห่งอินเดียตะวันตก  ท่านวัชรโพธิ และท่านอโมฆแห่งอินเดียใต้  ได้จาริกมาแพร่ลัทธิรหัสยานมันตระ  กลางพุทธศตวรรษที่ 14 นิกายเซ็นแยกออกเป็น 2 สาขา

              ครั้นเข้ายุคพวกมองโกลปกครองประเทศจีน คือ ยุคราชวงศ์หงวน ลัทธิพุทธตันตรมนตรยานแบบทิเบต ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ ยกขึ้นเป็นศาสนาประจำสำนัก  แต่หาได้แพร่หลายในสังคมประชาชนไม่  ครั้นเข้าสมัยราชวงศ์เม็ง พระพุทธศาสนานานานิกายเสื่อมทรามลงโดยลำดับ  มีแต่นิกายเซ็นและนิกายสุขาวดีเท่านั้นที่ยังคงแพร่หลายอยู่ จนถึงสมัยราชวงศ์แมนจูปกครองจีน 

              ใน พ.ศ. 2455 ประเทศจีนได้เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ ชื่อ ประเทศเป็นสาธารณรัฐจีน รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนในพระพุทธศาสนา แต่สนับสนุนแนวความคิดของสังคมนิยมและทฤษฎีจากตะวันตก ซึ่งลัทธิดังกล่าวได้โจมตีพระพุทธศาสนาตลอดมา และมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยเอาวัดไปใช้เป็นสถานที่ราชการอื่นๆ สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาจึงยังไม่ดีขึ้น

พระอาจารย์ไท่ฮือ พระภิกษุนักปราชญ์องค์สำคัญมีส่วนที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปพุทธศาสนาให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็ได้เกิดขึ้น                   ได้มีความพยายามในการจัดตั้งองค์การระดับชาติขึ้น โดยให้ความสำคัญแก่การศึกษาและการป้องกันทรัพย์สมบัติของวัดไม่ให้ถูกอายัดจากทางราชการ ในปี พ.ศ.2472 มีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนขึ้น มีการฟื้นฟูการศึกษาวรรณกรรมทางพุทธศาสนา คัมภีร์ที่สูญหายไปหรือถูกทอดทิ้งก็ได้รับการนำกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นใหม่ และมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยพุทธศาสนา ขึ้นหลายแห่งตามเมืองต่าง ๆ มีการตีความพุทธศาสนาใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พระอาจารย์อิ้นกวง ผู้เชี่ยวชาญในพระสูตรได้ฟื้นฟูนิกายสุขาวดีและความเชื่อในพระพุทธเจ้าอมิตาภะ ท่านปฏิเสธที่จะปรับหลักการของพุทธศาสนาให้เข้ากับเงื่อนไขสมัยใหม่ ท่านเชื่อว่าพุทธศาสนามีสัจจะที่สูงสุดอยู่แล้ว จึงดูจะเป็นการขาดความเคารพถ้าพยายามปรับพุทธศาสนาให้เข้ากับปรัชญาสมัยใหม่และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

            การตื่นตัวทางสติปัญญานี้ฆราวาสได้แสดงบทบาทอย่างสำคัญ มีการจัดตั้งสมาคมของทางฝ่ายฆราวาสขึ้นกว่า 400 สมาคม โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ศึกษาพระสูตรต่าง ๆ ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา เข้าเงียบ และบำเพ็ญสาธารณสุขต่าง ๆ นักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้ฟื้นฟูคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ผู้ริเริ่มความเคลื่อนไหวนี้เป็นฆราวาสคือ อุบาสกโอวหยัง ชิงอู่ ได้เป็นผู้จัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ขึ้นที่กรุงนานกิง

                        พระอาจารย์ไท่ฮือ ได้ปฏิรูปพุทธศาสนาใน 3 ทางด้วยกันคือ (1) ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้มีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเสียใหม่ (2) จัดสรรทรัพย์สมบัติทางพุทธศาสนาเสียใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากขึ้น (3) ปฏิรูปคำสอนทางพุทธศาสนา งานเขียนของท่านมีอิทธิพลทางด้านสติปัญญาอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ท่านเป็นบรรณาธิการ เรื่อง ไฮ่เฉาอิน หรือ เสียงแห่งกระแสน้ำ ท่านได้อธิบายหลักพุทธศาสนาให้เข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และแนวความคิดของตะวันตก ท่านได้ประกาศว่า พุทธศาสนาเป็น อเทวนิยม และพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการตรัสรู้ซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติดั้งเดิมของคนทุกคน การตีความเช่นนี้สามารถเข้ากันได้กับปรัชญาแนวเหตุผลนิยมของปรัชญาขงจื้อใหม่และแม้แต่กับลัทธิคอมมิวนิสต์

นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

              เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปเจริญในประเทศจีนแล้ว  คณาจารย์จีนได้ย่อธรรมะโดยเอาความรู้สึกนึกคิดอันเป็นพื้นฐานของจีนมาอธิบาย ตั้งเป็นสำนักนิกายต่าง ๆ ขึ้น  มีลักษณะผิดไปจากนิกายอินเดีย  นิกายที่เกิดขึ้นในเมืองจีนแท้ ๆ คือ  นิกายสัทธรรมปุณฑริก (เทียนไท่จง)  นิกายเซ็น  หรือธฺยาน (เสี่ยมจง)  นิกายอวตังสกะ (ฮั่วเงี่ยมจง) และนิกายสุขาวดี (เจ่งโท้วจง)  นอกจากนี้ยังมีนิกายที่สำคัญ ๆ อีกหลายนิกาย เมื่อรวมทั้งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้รวมเป็น 10 นิกาย  จะได้กล่าวถึงประวัติการก่อตั้งคัมภีร์สำคัญ และหลักธรรม ตามลำดับดังต่อไปนี้

1.นิกายตรีศาสตร์(ซาหลุ่งจง)                                     

2.นิกายธรรมลักษณะ(ฮวบเซี่ยงจง)

3.นิกายสัทธรรมปุณฑริก(เทียนไท่จง)     

4.นิกายอวตังสกะ(ฮั่วเงี่ยมจง)

5.นิกายเซ็นหรือธฺยาน(เสี่ยมจง)                     

6.นิกายวินัย(หลุกจง) 

7.นิกายสุขาวดี(เจ่งโท้วจง)                                         

8.นิกายมนตรยาน(มิกจง)

9.นิกายอภิธรรมโกศศาสตร์(กู้เสี่ยจง)            

10.นิกายสัตยสิทธิศาสตร์(เส่งซิกจง)

 

 เนื้อหาหลักของเว็บ

ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 大乘教理
พัดยศสมณศักดิ์
ประวัติและผลงานหลวงพ่อ
โอวาทหลวงพ่อCopyright © 2010 All Rights Reserved. ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน, ยืมเงินออนไลน์ด่วน, ยืมเงิน200ด่วน, ยืมเงิน, ยืมเงิน1000ด่วน, สินเชื่อเงินด่วน, ต้องการเงินด่วนฉุกเฉิน, สินเชื่อเงินสด 30 นาที, เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา