วัดโพธิ์แมนคุณาราม – เว็บวัดโพธิ์แมนไทย 2020/2563-2021/2564, ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณารามในเมืองไทยและประเทศจีน ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม
bulletประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
bulletประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
bulletพัดยศสมณศักดิ์
bulletระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกาย
bulletภาพวาดเจ้าคณะ
bulletประวัติพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง
bulletประวัติและผลงานหลวงพ่อ
bulletโอวาทหลวงพ่อ
dot
ทำเนียบวัดและสำนักสงฆ์
dot
bulletวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺
bulletวัดมังกรกมลาวาส龍蓮寺
bulletวัดโพธิ์เย็น普仁寺
bulletวัดฉื่อฉาง慈善寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม普德寺
bulletวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม萬佛慈恩寺
bulletวัดเทพพุทธาราม仙佛寺
bulletวัดทิพยวารีวิหาร甘露寺
bulletวัดบำเพ็ญจีนพรต永福寺
bulletวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์普頌皇恩寺
bulletวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ慈悲山菩提寺
bulletวัดจีนประชาสโมสร龍福寺
bulletวัดมังกรบุปผาราม龍華寺
bulletวัดคิชกูฎวิหาร(เล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย)靈鷲精舍
bulletยืมเงินผ่านไลน์
bulletสำนักสงฆ์กวงเม้งเจ็งเสี่ย光明精舍
bulletสำนักสงฆ์กั๊กฮึ้งเนี่ยมฮุกลิ้ม覺園念佛林
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletวัดมังกรกมลาวาส 龍蓮
bulletวัดโพธิ์เย็น 普仁寺
bulletวัดโพธิทัตตาราม 普德寺
bulletสำนักสงฆ์สุธรรม 玄宗精
dot
Newsletter

dot


ประวัติวัดโพธิ์แมนคุณาราม 普門報恩寺

ประตูด้านหน้าวัด

พระอุโบสถวัดโพธิ์แมนคุนาราม

พระพุทธวัชรโพธิคุณ

วิหารท้าวจตุโลกบาล

สรีระร่างจริงพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร

(โพธิ์แจ้งมหาเถระ)

 

อาคารโพธิ์แจ้งมหาเถราณุสรณ์

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

เจ้าคณะใหญ่ สงฆ์จีนนิกาย

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม

วัดโพธิ์แมนคุณาราม

普門報恩寺

วัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวมึ้งป่ออึงยี่) (จีน: 普門報恩寺) เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรายาน ของวัชรยาน ทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัชรยานอีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2112363 , 02-2117885   โทรสาร 02–2127777

เจ้าอาวาส  พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(เย็นเต็ก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์(เย็นบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  หลวงจีนปลัดธรรมสมาธิวัตร(เย็นกุง)

ประวัติ

เริ่มก่อสร้างสถาปนาวัดเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 6 เป็นผู้นำสร้าง พร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนพุทธบริษัทชาวไทยและจีน ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 มีเนื้อที่เนื้อที่ 12 ไร่เศษ ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อุโบสถ และ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร“ ประดิษฐานหน้าบันอุโบสถ ปีพ.ศ. 2514 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระประธานอุโบสถว่า “พระพุทธวัชรโพธิคุณ“ และในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายีมหาเถระ) ทรงพระกรุณาพระราชทานเป็นวัดพัฒนาดีเด่นพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการแด่ท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) ที่ได้สร้างและพัฒนาวัดจนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

 

ลักษณะสถาปัตยกรรม

วัดโพธิ์แมนสร้างตามหลักฮวงจุ้ย ลักษณะรถม้ากำลังลากราชรถ ซึ่งประตูทางเข้าวัดมีซุ้มประตู 5 ประตูเปรียบเหมือนม้าห้าตัว กำลังลากราชรถ คือพระอุโบสถ อันมีพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นประธาน ตัวพระอุโบสถเป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง พุทธศิลป ไทย จีน และธิเบต พระอุโบสถเป็นรูปทรงจีน พื้นหินขัดลายจีน สถาปัตยกรรมของวัดโพธิ์แมนเป็นฝีมือออกแบบโดยเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์นิกายจีน สำหรับถาวรวัตถุที่สำคัญๆของวัดมีอุโบสถ 3 ชั้น ยอดเป็นฉัตรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในประดิษฐาน “พระพุทธวัชรโพธิคุณ” ปิดทองเหลืองอร่าม พร้อมด้วยหมู่พระพุทธรูป 1,000 องค์ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเพดานทั้ง 3 ชั้นของอุโบสถ ฝาผนัง 2 ข้าง เป็นจิตรกรรมกระเบื้องโมเสครูปพระอรหันต์ 500 องค์

อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณฑบาตร โปรดสัตว์ในกรุงสาวัตถีประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องราวพระอรหันต์ประชุมสังคยนาพระธรรมวินัย ฐานและขั้นเป็นหินอ่อนอิตาลี เสาเป็นลวดลายตัวมังกร สลักปิดทอง หน้าพระอุโบสถ ประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” รอบอุโบสถล้อมด้วยลูกกรงแก้ว มีเสมาหินอ่อนและแกะสลักด้วยรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และเครื่องหมายรูปวัชระธิเบต ด้านหน้าอุโบสถเป็นมหาวิหารท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ ภายในประดิษฐานพระศรีอารยเมตตรัยโพธิสัตว์ และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ด้านหน้ามหาวิหารจารึกอักขระภาษาจีนธิเบต แกะสลักด้วยไม้สักปิดทอง

ด้านหลังอุโบสถเป็นวิหารบูรพาจารย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน พร้อมพระสาวกซ้ายขวา และรูปเหมือนอดีตท่านเจ้าคณะใหญ่โพธิ์แจ้ง มหาเถระ ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน จากประเทศอิตาลี นอกจากนี้ ยังมีวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ปางสหัสกร ปางสหัสเนตร (พันมือ พันตา) ซึ่งเป็นวัตถุโบราณ แกะสลักด้วยไม้จันทน์จากเมืองจีน สมัยราชวงศ์ถัง ทางเดินส่วนใหญ่เป็นหินขัด
นอกจากนี้ยังมี วิหารบูรพาจารย์ วิหารบรรพบุรุษ หอศึกษาธรรมประภาศวิทยาคาร ห้องสมุด หออาคันตุกะ หอวัตถุธรรม สำนักงานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหมู่กุฏิสงฆ์ เรียงรายอยู่โดยรอบอย่างเป็นระเบียบ
ด้านนอกมีเจดีย์ทรงญี่ปุ่น 3 ชั้น ศาลาพระพรหม ประตูมังกร 9 ขด องค์พระปัทมคุรุสมภพวัชรจารย์ธิเบต 7 ชั้น เจดีย์ 7 ชั้นทรงจีน ศาลาเยาวราช วัชรเจดีย์ทรงธิเบต เดิมเป็นสถานที่บรรจุสรีระของท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ หอพระไตรปิฎก อาคารอนุสรณ์โพธิ์แจ้งมหาเถระ

ด้านขวาของพระอุโบสถเป็นอาคารสำนักงานเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทย ภายในจัดแสดง วัตถุโบราณล้ำค่ามากมาย เช่น พระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ และหยกแกะสลักเป็นพระโพธิสัตว์ห้าร้อยพระองค์ ตราประจำตำแหน่งพระสังฆนายกนิกายมนตรายาน คธาธุดงค์ พัดยศงาช้าง เป็นต้น

ถ้ดมาเป็นห้องเก็บพัดยศ อัฐบริขารฝ่ายมหายาน และ ห้องเก็บพระคัมภีร์ มนตรา ฝ่ายมหายาน ประตูด้านหน้าหอเก็บทาด้วยสีดำลงรักเขียนด้วยทองคำเป็นรูปภาพต่าง ๆ สวยงามมาก

หอพระไตรปิฏกฉบับมหายาน ซึ่งเป็นหอพระไตรปิฏกสำคัญที่สุดของโลก คือ เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระไตรปิฏกของมหายาน หินยาน และวัชรยาน(ทิเบต)นิกายมนตรยาน ซึ่งสิ่งล้ำค่าที่สุดในนี้คือ พระไตรปิฏกฉบับจักรพรรดิเหลียงบู้ตี้ ซึ่งในโลกนี้มีแค่ 3 ที่เท่านั้นที่มีการเก็บรักษาอยู่จนถึงปัจจุบัน

และสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือพระคัมภีร์ของวัชรยาน(ทิเบต)นิกายมนตรายาน ในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งได้อัญเชิญมาจากทิเบต ตามคำสั่งของท่านอาจารย์นอร่ารินโปเช่ ก่อนที่ทิเบตจะแตก 3 ปี

 

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

  • พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปที่ 7 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม และเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
  • พระอาจารย์จีนวินยานุกร(ท่านเจ้าคุณเย็นอี) รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 
1.พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
 
2.พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) - ปัจจุบัน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ทางด่วนขั้นที่ 1 ลงที่ถนนสาธุประดิษฐ์ แล้วกลับรถทางขวาวกกลับผ่านเซ็นทรัลพระราม 3 ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถ้ามาจากฝั่งสาธุประดิษฐ์ เข้าซอยสาธุประดิษฐ์ 19 (ซอยวัดโพธิแมน)

เปิดให้เยี่ยมชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. โทร. 02-211-7885 หรือ 02-211-2363


รถเมล์ เดินทางสะดวกที่สุด เข้าประตู ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 24


สาย ปอ 142 จากบางนา-ช่องนนทรี (ลงแยกนราธิวาสฯ เข้าประตูวัดซอย นรารธิวาส ซอย 24)

สาย ปอ 519 สวนสยาม - สาธุประดิษฐ์ รถปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน)

สาย 102 ปากน้ำ - สาธุประดิษฐ์ รถปรับอากาศ (ยูโรทู)

สาย 62 ปอ62 สาธุประดิษฐ์ - อนุสาวรีย์ชัยฯ รถธรรมดา (ครีม-แดง) รถปรับอากาศ (ยูโรทู)

สาย 77 ปอ 77 เซลทรัลพระราม3 - หมอชิตใหม่ รถธรรมดา (ครีม-แดง) รถปรับอากาศ (ยูโรทู)

สาย 180 อู่สาธุประดิษฐ์ - ม.รามคำแหง 2 รถธรรมดา (ครีม-แดง)

สาย 67 วัดเสมียนนารี - เซ็นทรัลพระราม 3 รถธรรมดา (ครีม-แดง)รถปรับอากาศ (ยูโรทู)

สายปอ 22 วัดบึงทองหลาง(อู่โพธิ์แก้ว) เดอะมองล์บางกะปิ- รามคำแหง- สาธุประดิษฐ์ รถปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน)

 
เนื้อหาหลักของเว็บ

ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน
ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย 泰國華宗史
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 大乘教理
พัดยศสมณศักดิ์
ประวัติและผลงานหลวงพ่อ
โอวาทหลวงพ่อCopyright © 2010 All Rights Reserved. สินเชื่อเงินด่วน, เงินด่วน, พรอมิส, กู้เงินด่วน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กู้เงิน
วัดโพธิ์แมนคุณาราม เลขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 (ซอยวัดโพธิ์แมน) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เว็บไซต์ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม นายสุรนันท์ อนันต์ธนัทกุล ครอบครัว คุณกรธรรมนพ และ กริชจนรัช จัดทำถวายเป็นอาจาริยบูชา